Scientific Committee

Shu-Heng Chen  National Chengchi University, Taipei 
Woo-Sung Jung POSTECH, Pohang
Taisei Kaizoji  International Christian University, Tokyo 
Seunghwan Kim  POSTECH, Pohang
Sai-Ping Li  Academia Sinica, Taipei
Misako Takayasu Tokyo Institute of Technology, Tokyo 
You-Gui Wang Beijing Normal University, Beijing
Bo Zheng Zhejiang University, Hangzhou
Wei-Xing Zhou East China University of Science and Technology, Shanghai